Akademia Koźminecka

Celem Akademii było ożywienie zainteresowania historią Koźminka i okolic i w ogóle przeszłością w dowolnym jej momencie. Większość z nas nie miała szczęścia do dobrych nauczycieli historii, a dobrzy nauczyciele historii zazwyczaj nie mieli szczęścia do sensownych programów nauczania ich przedmiotów. A szkoda – w obu przypadkach.

Jeden z gości Akademii, już nie pamiętam który, powiedział, a ja powtarzam jeśli jest ku temu powód i okazja, że historia to nie daty, wydarzenia i miejsca, w których to się stało, ale przede wszystkim historia przemian społecznych. Czasami drobna zmiana, pojawienie się drobiazgu, wpływa na całkowitą zmianę życia ludzi. Podkreślę: na całkowitą zmianę życia ludzi. To jest właśnie najbardziej ciekawe. Czasami jest to pojawienie się nowej technologii, nowego przedmiotu, nowej broni, nowej umiejętności albo nowej potrzeby. Nawet dziś używane powszechnie przedmioty czy technologie, jeszcze nie tak dawno temu nie istniały. W przeciągu kilku lat zmieniły nasze życie nie do poznania, a co jest najważniejsze w tym: zmieniły je tak, że już nie wyobrażamy sobie życia bez tych właśnie technologii czy przedmiotów.

Opowiadaniem o takich sprawach, wydarzeniach, zjawiskach i życiu ludzi w przeszłości mieli za zadanie zajmować się dotychczasowi goście Akademii Koźmineckiej. Starałem się, aby każdorazowo byli to wyjątkowi fachowcy w tym, co robią, naukowcy z dobrych uniwersytetów lub długoletni pasjonaci, rzemieślnicy i rekonstruktorzy historyczni. W każdym przypadku starałem się, aby omawiane tematy w jakiś sposób dotyczyły Koźminka. Niekiedy udawało się bezpośrednio mówić o Koźminku, innym razem na zasadzie analogii, bazując na podobnych miasteczkach z podobnych czasów w podobnych okolicznościach lub pod podobnymi prawami. Nie mamy innego wyjścia jak tylko snuć przypuszczenia i zadawać coraz ciekawsze i coraz bardziej precyzyjne pytania aby element po elemencie budować nasze wyobrażenie o historii Koźminka rozumianej poprzez historię ludzie, rzemiosł, wydarzeń zmieniających życie całych środowisk. Celem Akademii jest również wzbudzenie w mieszkańcach potrzeby poznania przeszłości własnej miejscowości, aby przypadkowe odkrycia lub okazje do przeprowadzenia badań nie były skazane na działania ignorantów i dyletantów. Tego sobie i Wam życzę.